Delvist Tribal2015/2016

(2014, 2013, 2012, 2011, ...)

Delvist Tribal


More Images/press: kopenhagen.dk and kunsten.nu


Link: Sydhavn Station


Documentation shot, Delvist Tribal at Sydhavn Station, 2015


Installation consisting of a 16mm film, support polls and digital print. The film juxtaposes film imagery of a construction site in Brussels - shot on 16mm film - with a digitally laser-etched text about coal mining on the Arctic archipelago of Svalbard (anno 2015).

The 16mm film print is shot inside a construction project characterized by façadism, meaning that an old 19th century building has been stripped from within while the façade of the building has been preserved. Thus, all footage is shot during regular working hours on the construction site and captures active workers and cranes, except for the last shot which is a film shot of an image: the architect’s drawing and visual future projection of the site (seen from outside). The text accompanying the footage is written on the basis of my returning travels and stays on Svalbard.


Delvist Tribal


An exhibition by Jonas Georg Christensen, Eva la Cour, Morten Holm Larsen, Peter Olsen and Mathias Sæderup.
Press Release (in Danish)


Vi, de udstillende kunstnere, har igennem en del år haft en løbende dialog om kunst – indbefattet vores egne kunstneriske praksisser og øvrige manøvrer, kunstsystemet, udstillingspraksisser – og vi har derved opbygget en interesse for hinandens individuelle sprog og de fælles koder, der er dannet igennem samme interesse. Dette gør, sammen med forskelligheden i vores praksisser, at vi er interesserede i og nysgerrige over for at samarbejde omkring organiseringen og fremstillingen af en udstilling. Udstillingen forholder sig derfor både til os som en gruppering, udstillingsstedet Sydhavn Station og til S-togsstationen Sydhavn St. – alle forstået som rum og størrelser, der løbende forhandles i samspil med, hvordan de udfoldes.


Vi er i udgangspunktet enige om, at udstillingen som helhed må forholde sig til hele stationen som rum, og derudover på forskellig vis må undersøge en fælles interesse for noget, der bedst ville kunne betegnes som det åbentstående, det, som står uafgjort, og som derved bliver flertydigt. Interessen for det – fysiske såvel som sociale – åbentstående rum kan således stå som betegnelse for den fælles akse, hvorom udstillingen drejer, og som vi forsøger at sætte værker, kontekst og os selv i spil omkring. Denne interesse danner dermed også grundlag for et fælles ønske om at afprøve en åbning af det rum, der ellers definerer udstillingsstedet Sydhavn Station: et white cube-udstillingsrum – samt femten plakatholdere – på Sydhavn St.


Det er dette konstante samspil, eller denne dobbeltbevægelse, der bliver kendetegnende for vores måde at være en gruppe (i social forstand) og et arbejdsfællesskab (i faglig forstand), altså en gruppering, hvor der er en vekselvirkning imellem de to forhold. Delvist tribal er et forsøg på at tage fænomenet gruppeudstilling alvorligt igennem løbende gensidige indsatser for at opfange, afkode og placere objekter, signaler og forskydninger i et ritualiseret fællesskabsrum, der i højere grad er flydende end fikseret.


Delvist tribal vil både prøve at være en stedsspecifik udstilling, en gruppeudstiling og et forsøg på at påvirke, såvel de omkringliggende passager og offentlige rum, som white cube-udstillingsrummet. Udstillingen bliver et forsøg på at nivellere, eller om ikke andet, at pege på rummenes forskellige karakter og hierarkiske status. Det bør bemærkes, at vi udfører dette forsøg som individuelt praktiserende billedkunstnere i samspil – og at det således bliver en rumforhandling udført i praksis. Udstillingen nægter på denne vis at fremstille sig selv på forhånd, den vil ses, som virkende, fremfor at skulle repræsenteres.


Man kunne måske i denne forbindelse begynde at tale om en både-og-metode, men en pressemeddelelse har ikke formatet til denne form for yderligere overvejelser. Vi vil i stedet invitere til diskussioner om dette og andre emner ved nogle arrangementsaftener på udstillingsstedet Sydhavn Station. Dato og tider for disse vil blive annonceret løbende.

RELATED

Composite/De-Composited and Putinization (Two independent 16mm films)


Film stills, Composite/De-Composited, 3 min., 2015


Film stills, Putinization, 5 min 30 sec, 2015

The Free Review at ARTTRA GALLERY


Stills from The Free Review (two channels video) at ARTTRA GALLERY, 2015


Read more